SMHV / HT-ISPM 15 behandeling

0341 - 41 38 09
In de wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld dienen te worden, de methoden die hier voor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten dient te worden aangebracht.

Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig; het merkteken is het bewijs dat het hout in orde is. Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

Omdat een groot aantal landen (bijv. VS, China, Australië en Canada) eist dat houten transportverpakkingen voldoen aan de ISPM 15-norm hebben wij geïnvesteerd in een tweetal droogkamers. Het hout wordt daarvoor in de droogkamer behandeld door het gedurende minimaal 30 minuten te verhitten tot 56 graden in het hart van het hout. Als het hout is behandeld wordt het van een merkteken voorzien. Eenmaal behandeld hout is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 eisen. Een behandelingscertificaat is niet verplicht, maar indien gewenst kunnen wij ook dat verstrekken.
 
Iedere Nederlandse producent, handelaar en/of reparateur van houten verpakkingen kan bij de SMHV het verzoek indienen voor deelname aan het Nederlandse markeringsprogramma. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke controle organisatie, SGS Nederland B.V., welke op haar beurt een advies uitbrengt aan de SMHV. Na goedkeuring wordt een uniek registratienummer verstrekt, als onderdeel van het (internationale) merkteken. Wij zijn gecertificeerd door de SMHV (Stichting Markering Houten Verpakkingen) en staan geregistreerd onder nummer NL-096. 
 
Hier treft u een animatiefilm aan met uitleg over HT-ISPM 15.
 
Voor uitgebreide informatie over HT-ISPM 15 en de landen die dit eisen kunt u terecht op de website van de SMHV.